Üniversitemizde çalışan tüm personelin Kanun; Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve Yönergelerin kendilerine tanıdığı hak ve yükümlülükleri eksiksiz olarak uygulanmasını temin etmek, çalışanlardan en yüksek verimi almak ve üniversitenin insan sermayesinden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır.  adobe_createpdf_icon
Personel Dairesi Başkanlığı öncelikle üniversitemizdeki çalışan tüm personele kaliteli ve nitelikli hizmet vermeyi, verdiği bu hizmetlerle de diğer üniversitelere örnek bir başkanlık olmayı hedeflemektedir.  adobe_createpdf_icon
  • Her zaman dürüst davranmak, söylediğini yapmak veya yaptığını söylemek,
  • İleriyi düşünmek, girişimci olmak, yeni fikirlere ve yeni yapılanmalara açık olmak,
  • Deneyim ve hatalardan ders almak, konusunda kişisel gayret göstererek sürekli gelişmek,
  • Bütün seviyelerle yapıcı bir biçimde iletişim kurmak, her birey/birimle mükemmelliğe ulaşmak,
  • Yüksek performansta takdir, düşük performansta harekete geçerek kazanan bir ekip olmak,
  • İnisiyatif kullanmak, adil, tarafsız ve tutarlı kararlar vermek,
  • Üniversite ekibinin sadık bir üyesi olmak, diğer birim ve bireylerle işbirliği yapmak,
  • İnsanlara, olaylara, hayata olumlu bir bakış açısıyla bakmak.