7143 Sayılı Kanunun Uygulaması(33-a Af Kapsamında)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendika ve Toplu Sözleşme Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kullanılmasına Dair Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu