EVRAK İLGİLİ BİRİM SÜRESİ AÇIKLAMA
Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Belge Yönetim Şubesi MART – HAZİRAN – EYLÜL – ARALIK, Aylarının 10 una Kadar. İlgi: 15.01.2008 tarihli ve 177-261 sayılı yazımız. (İndir) (Ek-1 Ek-2)
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Belge Yönetim Şubesi MART – HAZİRAN – EYLÜL – ARALIK, Aylarının 10 una Kadar. İlgi: 29.05.2008 tarihli 1235-2145 sayılı yazımız. (Sadece Eğitim Fakültesi Tarafından Gönderilecek)
Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı (Enstitüler Hariç) Disiplin Şubesi NİSAN – AĞUSTOS – ARALIK Aylarının 1 ine Kadar. (4 Aylık) İlgi: 25.02.2008 tarihli ve 533-842 sayılı yazımız.
Teknik Personel Envanteri Kadro Şubesi HAZİRAN ve OCAK Aylarının 15 ine Kadar. Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri MYO, Kemaliye Hacı Ali Akın MYO ve Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından kadro@erzincan.edu.tr adresine gönderilecektir.
Akademik Faaliyet Raporları Dış İlişkiler Şubesi Her yılın Ocak Ayının 25 inde (Bir Önceki Yıla Ait Akademik Faaliyet Sayısı ve Öğretim Elemanlarına Göre Öğrenci Oranları) Tüm Akademik Birimler tarafından hazırlanarak görevlendirme@erzincan.edu.tr adresine gönderilecektir.
Seferberlik ve Savaş Halinde İnsan Gücü Planlaması Kadro Şubesi Yeni göreve başlayan personel veya mevcut personelin bilgilerinde değişiklik olması durumunda, değişikliği izleyen ayın 5 inde Ek-1 Nolu form doldurularak kadro@erzincan.edu.tr adresine gönderilecektir.