Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının almış olduğu karar gereği; 2019 yılında birimlere aktarılan akademik kadrolar Rektörlük bünyesine çekilmiş olup, ayrıca öğretim üyesi kadro alımlarına da sınırlama getirilmiştir.

Bu uygulama nedeniyle; Üniversitemiz 2020 Yılı Akademik İlan Takviminin yeniden hazırlanması zarureti hasıl olmuştur. Bu zaruret doğrultusunda, Yeni Tip Koronavirüs (KOVİT-19) salgınına karşı alınan tedbirler de göz önünde bulundurularak ileriki bir tarihte yeni ilan takvimi düzenlenecek olup, bu doğrultuda birimlerimizin norm kadro planlamalarını revize etmeleri istenilecektir.

Yeni ilan takvimi hazırlanana kadar akademik birimlerimiz tarafından herhangi bir işlem yapılmayacaktır.