Yabancı Uyruklu

YABANCI UYRUKLU PERSONELE İLİŞKİN KARARLAR
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının 2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi Uyarınca Görevlendirilemeyeceği Hakkında
Yabancı Uyruklu Personel – 1
Yabancı Uyruklu Personel – 2
Yabancı Uyruklu Personel – 3 (Birden fazla vatandaşlığı olanlar ile KKTC vatandaşı olanlar hakkında)
Yabancı Uyruklu Personel – 4 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Teklifi
Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalıştırılmalarında dikkate alınacak hususlar
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Yabancı Uyruklu Personel Vize Başvuruları (YÖK)
Yabancı Uyruklu Personel Çalışma İzni (YÖK)
Yabancı Uyruklu Personelin Anabilim Dalı, Anasanat Dalı ve Bölüm Başkanı Olamayacağına İlişkin Karar
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı 2547 S.K. 39. Madde Görevlendirme (Kısa Süreli)
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları/Pasaport
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının İlk Defa Çalıştırılması Taleplerinde Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Hk.
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar Hk. – YÖK 17.02.2021 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Tekliflerinde Mezuniyet – Diploma Talebi Hk.
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Teklifine İlişkin Usul ve Esaslar
FORMLAR/DİLEKÇELER
İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elamanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
Yabancı Uyruklu Süre Uzatma Formu
Tip Sözleşme Örneği
Açık Kimlik Belgesi
Vize Talep Formu