İç Kontrol Standartları

KOS-1 Etik Değerler ve Dürüstlük
ULUSAL ETİK MEVZUAT LİSTESİ
ULUSLARARASI ETİK MEVZUAT LİSTESİ
ETİK DEĞERLER BİLGİ KAYNAKLARI LİSTESİ
İDARİ DÜZENLEMELER
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi
Etik Sözleşme
SÜREÇ AKIŞLARI
Personel Dairesi Başkanlığı
Kadro ve İstatistik Şubesi
Atama Şubesi
Disiplin Şubesi
Terfi-İntibak Şubesi
Emeklilik Şubesi
Görevlendirme Şubesi
Dış İlişkiler Şubesi
Hizmetiçi Eğitim Şubesi
Belge Yönetim Şubesi
Bütçe-Tahakkuk Şubesi
Arşiv Şubesi
Bilgi Edinme Şubesi
KOS-2 Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
MİSYON VİZYON
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Misyon Vizyon
Personel Dairesi Başkanlığı Misyon Vizyon
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI FORMU
Personel Dairesi Başkanlığı
Personel Daire Başkanı
Personel Şube Müdürlüğü -1
Personel Şube Müdürü -1
Kadro ve İstatistik Şubesi
Pasaport Şubesi
Personel Şube Müdürlüğü -2
Personel Şube Müdürü -2
Görevlendirme Şubesi
Dış İlişkiler Şubesi
Hizmetiçi Eğitim Şubesi
Belge Yönetim Şubesi
Bütçe-Tahakkuk Şubesi
Bilgi Edinme Şubesi
Personel Şube Müdürlüğü -3
Personel Şube Müdürü -3
Atama Şubesi
Disiplin Şubesi
Terfi-İntibak Şubesi
Emeklilik Şubesi
Arşiv Şubesi
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL LİSTESİ
GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
HASSAS GÖREVLER
Hassas Görevler Broşürü
HİZMET ENVANTERİ STANDARTLARI
KOS-3 Personelin Yeterliliği ve Performansı
HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ
KOS-4 Yetki Devri
İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ
STANDART YETKİ DEVRİ FORMU
STANDART İMZA DEVRİ FORMU
RDS-5 Planlama ve Programlama
İŞ PLANLARI
Miadlı Evrak
RDS-6 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
KFS-7 Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS-8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
FORMLAR
Personel Dairesi Başkanlığı Standart Formlar
KFS-9 Görevler Ayrılığı
SÜREÇ SORUMLULARI FORMU
Personel Dairesi Başkanlığı
Personel Şube Müdürlüğü-1
Personel Şube Müdürlüğü-2
KFS-10 Hiyerarşik Kontroller
HİYERARŞİK KONTROLLER
KFS-11 Faaliyetlerin Sürekliliği
İKİZ GÖREVLENDİRMELER
İkiz Görevlendirme Listesi
İkiz Görevlendirme Formu
KFS-12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri
KULLANIM KILAVUZLARI
DPB Kadro Uygulamaları
YÖK Atama Duyurusu
YÖK-SİS
BİS-13 Bilgi ve İletişim
MÜRACAAT ÖNERİ ŞİKAYET FORMU
BİS-14 Raporlama
BİS-15 Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART DOSYA PLANI VE ETİKETLER
Standart Dosya Planı
BİS-16 Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ REHBERİ
BİS-17 İç Kontrolün Değerlendirilmesi
BİS-18 İç Denetim