YÖK Uygulamaları

KARARLAR

Mecburi Hizmet Devri (1416)

2547 Sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi 

Fakülte veya Yüksekokul Altında Yer Alan Aynı İsimli Programların Eşdeğerliliği

Öğretim Elemanı Dolu Kadro Aktarımı – 1 (YÖK Yürütme Kurulu Kararı)

Öğretim Elemanı Dolu Kadro Aktarımı – 2 (YÖK Yürütme Kurulu Kararı)

Eğitime Ara Verilmesi (YÖK Yürütme Kurulu Kararı)

Lisansüstü Programlar İçin Asgari Öğretim Üyesi Şartı (YÖK)

Yabancı Dil Sınavı Geçerlilik Süresi – 1 (YÖK)

Yabancı Dil Sınavı Geçerlilik Süresi – 2 (YÖK)

Yabancı Dil Okutmanları Yüksek Lisans Şartı (YÖK Genel Kurul Kararı)

Üniversitelerin Yönetmelik Çıkarma Yetkisi (YÖK Genel Kurul Kararı)

Doçentlik Sınavı Jüri Görev Bilgilerinin Toplanması

Doçent Unvanı Almış Ancak Kadroya Atanmamış Doçentler (YÖK)

Lisansüstü Eğitimlerde Yabancı Dil Geçerliliği (ÜAK)

Akademik Kurulların Oluşturulması (YÖK)

2547 Sayılı Kanunun 50/d.’den 33/a.’ya Geçiş -1

2547 Sayılı Kanunun 50/d.’den 33/a.’ya Geçiş -2

Doktora Yeterlilik Sınavı

Mecburi Hizmet Devri (Eş Durumu)

Merkez Müdürlüklerinin Kuruluşuna İlişkin Yönetmelik Hakkında (Başbakanlık) – Ek

Araştırma Görevlilerin Derse Giremeyeceği Hakkında-1

Araştırma Görevlilerin Derse Giremeyeceği Hakkında-1

Lisansüstü Eğitimde Azami Süreler

Yasal Öğrenim Süresi-1 (Arş. Gör. Kadrolarına Başvuramayacaklar)

Yasal Öğrenim Süresi-2

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri

Tıp ve Sağlık Bilimleri Asgari Ölçütler

Türk Dili Edebiyatı,Tarih ve Hukuk Asgari Öğretim Üyesi

Lisansüstü Programlar Asgari Öğretim Üyesi

ÖYP/Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri

Doktora/Sanatta Yeterlilik Ek Süre

Dr. Öğretim Üyesi Bilim Jürisi

Mecburi Hizmet Devri Usul ve Esasları

%20 Kota Uygulanması

Akademik Jüri Ücretleri

35. Madde Kadro Aktarımı-1

35. Madde Kadro Aktarımı-2

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Oluşturulamaması