Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bir Üniversite Adına Diğer Bir Üniversitede Lisansüstü Eğitim Görev Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Kılık Kıyafet Yönetmeliği
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları Hakkında Yönetmelik
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personeli İzin Usul ve Esasları
Doçentlik Yönetmeliği

Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik

Yükseköğretim kalite güvencesi yönetmeliği

Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik ve konu ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı görüşü

Özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik