Görevlendirmeler

USUL VE ESASLAR

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (39. Madde)

Görevlendirmelerde Dikkat Edilecek Hususlar

Görevlendirmelerde Rektörlük Oluru Alınmasına İlişkin Tamim

KARARLAR

2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesi – 1

2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesi – 2

2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi – 1

2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi – 2

2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi – 3

2547 Sayılı Kanunun 35.Maddesi – 4

(Yeni) Kadro İadesi sonrası Yeniden 35. Madde Görevlendirmesi 

2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesi

2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesi İdari Görev(YÖK)

2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesi – 1

2547 Sayılı Kanunun 36. Maddesi – 2

2547 Sayılı Kanunun 37. Maddesinin Uygulanmasına Yönelik Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı

2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesi

2547 Sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi  – 1

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi – 2

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi  – 3

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi – 4

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi  – 5

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi – 6 (50/d-Kefaletname)

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi – 7

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi – 8

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Rektör Görevlendirme Yetkisi (YÖK)

2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Yurtdışı Görevlendirmesi (BÜMKO)

2547 Sayılı Kanunun 40/b. Maddesi

40/b ve 40/d Görevlendirmeleri

2547 Sayılı Kanunun 60/b. Maddesi

ÜNİP Protokolü

ÜNİP Toplantı Sonuç Bildirgesi

Yurtdışı Destekleri (YÖK Yürütme Kurulu Kararı)

Yurtdışı Görevlendirme (MEB)

Yurtdışı Vakıf ve Özel Üniversitelerde Görevlendirme(YÖK)

Uzaktan Eğitim Görevlendirme Süreci(Ortak Zorunlu Dersler)

40/a Görevlendirmeleri

Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Egitim-Ögretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)

Araştırma Görevlilerine Ek Süre Verilmesi Hk. Tamim

Arastırma Görevlileri (50-d) Lisansüstü Eğitimi Hk.

Arastırma Görevlileri (50-d) Lisansüstü Eğitimi Hk. (2)