Komisyonlar

AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ DANIŞMA KURULU

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN OLUŞTURULAN TEKNİK HEYET

AKADEMİK İLAN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU

AKREDİTASYON KOMİSYONU

ARABULUCU KOMİSYONU

BİLİM, SANAT VE SPOR ÖDÜL KOMİSYONU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU

BOLOGNA EŞGÜDÜM KURULU

DAP ÇALIŞMA GRUPLARI

DÖNER SERMAYE İŞL

EĞİTİM STRATEJİLERİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ KOMİSYONU

GENÇ OFİS KOMİSYONU

İL TOPRAK KORUMA KURULU

İL TÜTÜN KURULU

İNSAN ARAŞTIRMALARI EĞİTİM BİLİMLERİ ETİK KURULU ÜYELERİ

İNSAN ARAŞTIRMALARI FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ETİK KURULU ÜYELERİ

İNSAN ARAŞTIRMALARI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ ETİK KURULU ÜYELERİ

İNSAN ARAŞTIRMALARI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU ÜYELERİ

KALİTE KOMİSYONU

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİSYONU

KONUT TAHSİS KOMİSYONU ÜYELERİ

KURUM İDARİ KURULU ÜYELERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

ÖYP KURUM KOORDİNASYON BİRİMİ

PROFESÖR ATAMA KRİTER KOMİSYONU

PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

SAĞLIK BİLİMLERİ KOMİSYONU

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KOMİSYONU

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL KOMİSYONU

UZAKTAN ÖĞRETİM KOMİSYONU

ÜNİP EĞİTİM PROJE KOMİSYONU

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

YAYIN KOMİSYONU

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) KOMİSYONU