ADI-SOYADI UNVANI ŞUBESİ TELEFON ELEKTRONİK POSTA
Sadi TAPANOĞLU Daire Başkanı (0446) 226 66 66-10140 stapanoglu@erzincan.edu.tr
Remzi ÜLKER Şube Müdürü Kadro-İstatistik (0446) 226 66 66-10020 remziulker@erzincan.edu.tr
Erhan UNGAN Şube Müdürü Disiplin-Atama Özlük-Emeklilik ve Terfi İntibak (0446) 226 66 66-10156 eungan@erzincan.edu.tr
Neşe TAŞKOLU Şube Müdürü Hizmetiçi Eğitim-Belge Yönetim-Görevlendirme-Bilgi Edinme-Dış İlişkiler-Bütçe ve Tahakkuk (0446) 226 66 66-10150 ntaskolu@erzincan.edu.tr
Özlem GÜNER Şef Kadro (0446) 226 66 66-10023 kadro@erzincan.edu.tr
Hüseyin ERDOĞAN Mühendis Kadro (0446) 226 66 66-10023 kadro@erzincan.edu.tr
Ali YALÇIN Bilgisayar İşletmeni İstatistik (0446) 226 66 66-10181 kadro@erzincan.edu.tr
Mustafa ASAN Şef Atama-Özlük (0446) 226 66 66-10186 atama@erzincan.edu.tr
Sinem YETER Şef Emeklilik ve Terfi İntibak (0446) 226 66 66-10188 emeklilik@erzincan.edu.tr
Ayşe Gül GÜZEL Bilgisayar İşletmeni Dış İlişkiler (0446) 226 66 66-10146 gorevlendirme@erzincan.edu.tr
Gülay AYHAN KESKİNKILIÇ Bilgisayar İşletmeni Bütçe ve Tahakkuk-Dış İlişkiler (0446) 226 66 66-10028 gayhan@erzincan.edu.tr
Selma SUDAŞ Bilgisayar İşletmeni Hizmetiçi Eğitim-Belge Yönetim (0446) 226 66 66-10018 personel@erzincan.edu.tr
Merve YÜKSEK Bilgisayar İşletmeni Görevlendirme-Bilgi Edinme (0446) 226 66 66-10017 gorevlendirme@erzincan.edu.tr